Rulez

31 DECEMBER 2017 - STADSFEESTZAAL AARSCHOT

FESTIVAL REGLEMENT

Uw ticket is enkel geldig op 31/12/2017 of 01/01/2018 en geldt slechts voor 1 toegang tot het festival. Het ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald. • Bij betreding van het festival moet dit ticket afgegeven worden ter controle.

Betreding van dit evenement impliceert mogelijke aftasting.

De houder van het ticket neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid, en verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.

Wij raden iedereen aan om het openbaar vervoer te gebruiken om naar de party te komen. Het station van Aarschot is op slechts 1,5 km van de party. Vlakbij de stadsfeestzaal bevind zich ook een grote gratis parking (demervallei).

Het is verboden aan derden om flyers te verdelen of posters op te hangen tijdens het evenement.

Geen flyers op straat of op het terrein zelf.

Digitale fototoestellen en video camera's zijn toegelaten met uitzondering van professioneel foto- en videomateriaal. U kan hiervoor toestemming vragen via het contactformulier • Wij vragen u om met uw digitale toestellen, GSM en andere niet juridisch gebonden apparaten zoveel mogelijk filmpjes te maken en deze te posten op facebook, instagram, snapchat, twitter en youtube!

Niet toegelaten in de zaal en erbuiten: dieren, glas, flessen, drugs, eigen eten & dranken, wapens of scherpe voorwerpen (die als wapen gebruikt kunnen worden), alle andere gevaarlijke objecten, het maken van vuur en wildplassen.

Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat hij tijdens het evenement kan gefilmd of gefotografeerd worden. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor AGC. Foto's of films die op het terrein genomen worden tijdens AGC mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.

De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

De persoonlijke gegevens eventueel ontvangen bij de aankoop van het ticket kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Namaak van een toegangsticket wordt altijd juridisch vervolgd.

De organisatie heeft het recht om mensen te weigeren of uit de zaal te verwijderen indien zij bovenstaande regels niet respecteren.

 

Het stedelijk reglement en politie reglement zijn steeds en overal op het festival van toepassing.

 

Meer info : 0478 12 83 01

info@agcfestival.be

31 December 2017

Stadsfeestzaal - Demervallei - Aarschot